The Alfresco's Group Restaurant

Restaurant
Tiếng ViệtEnglish

Jaspas Restaurant HCM

Sau đây là những chương trình khuyến mãi ở nhà hàng Jaspas – Sài Gòn.

Vui lòng kiểm tra thường xuyên ở trang web này để nắm thêm thông tin các chương trình khuyến mãi mới của chúng tôi.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi khi có bất kì thắc mắc, hay đặt chỗ trước.

MỜI QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ

33 Dong Khoi, Dist 1 [+84 8] 3 822 9925/6