The Alfresco's Group Restaurant

Restaurant

 

Tiếng ViệtEnglish

Pepperonis Hanoi

MỜI QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ

123 K1 Giang Vo, Ba Dinh (04) 3512 1468
24 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh (04) 3771 0160
15 Nguyen Du, Hai Ba Trung (04) 3944 7199
13 Huynh Thuc Khang, Dong Da (04) 3776 5277
37 Tran Dang Ninh, Cau Giay (04) 3793 2488
37 Phan Dinh Phung, Ba Dinh (04) 3848 9489
2 Ngo Quyen, Hoan Kiem (04) 3518 5555
98 Hang Trong, Hoan Kiem (04) 3928 7030
(04) 3928 5246
14 Tran Phu, Mo Lao, Ha Dong (04) 3311 3969
492 Bach Mai (04) 3627 0319
Kiot 17 B14 Phạm Ngọc Thạch (04) 6277 7039